EYE CHECK UP PACKAGE

EYE CHECK UP PACKAGE
แพ็กเกจตรวจคัดกรองสุขภาพตา

ในราคาเพียง 2,990.- บาท

รายการตรวจตา PACKAGE INCLUSIONS
- ตรวจวัดสายตา (Visual Acuity)
- ตรวจวัดความดันตาด้วยเครื่องชนิดลมเป่า (Non-Contact Tonometer)
- ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง และวัดความโค้งกระจกตา (Auto Kerato Refractometer)
- ตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Slit lamp) โดยจักษุแพทย์ (Eye Exam screening under microscope by ophthalmologist)
- ตรวจจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus photography)

Term & Conditions
- Include Doctor's fee and medical service
- Treatment additional check up and additional consultation for any abnormality detected and not included in the package price
- Exclude take home medication
- Please make an appointment prior to the test at Eye Center Tel. 038-428374
- Price is subject to change without prior notice
- Service is valid from today until 31 December 2021