Latest News

Annual fire drills 2021

พนักงานโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก เมืองพัทยา เป็นผู้ฝึกสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

read more
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอลพิทอล จัดอบรม CPR (การปฐมพยาบาลกู้ชีพขั้นพื้นฐาน)

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอลพิทอล จัดอบรม CPR (การปฐมพยาบาลกู้ชีพขั้นพื้นฐาน) เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการภายในองค์กร โดยมีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้จริงและนำความรู้ไปช่วยคนรอบข้างได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นเสมอในชีวิตประจำวัน จนไปถึงการทำ CPR ได้อย่างถูกต้องเพื่อลดอัตราความพิการและการเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นได้

read more
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์จัดอบรม "การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น (BASIC TRANSFER TECHNIQUES)"

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ได้มีการจัดการอบรม "การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น (BASIC TRANSFER TECHNIQUES)" มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ได้จริงกับทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน หากผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จะสามารถลดอัตราการบาดเจ็บ และช่วยให้ผู้ป่วยรอดจากความพิการและอันตรายที่อาจถึงชีวิตได้ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมและป้องกันการบาดเจ็บให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

read more
แถลงการณ์โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่ ๓ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

แถลงการณ์โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่ ๓ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

read more
แถลงการณ์โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่ ๒ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

แถลงการณ์โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่ ๒ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

read more
แถลงการณ์โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่ ๑ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

แถลงการณ์โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล อาการอาพาธของพระครูวิบูลธรรมกิจ ฉบับที่ ๑ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

read more
Annual fire drills 2020

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ฯ ได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง ประจำปี 2563

read more
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส "วันมหิดล" 24 ก.ย. 2563

เนื่องในโอกาส "วันมหิดล" ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" โดยทางรพ.พัทยาอินเตอร์ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 โรงพยาบาลชลบุรี

read more
บริษัทพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล จำกัด ร่วมบริจาคผ้าอ้อมให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

ในวันที่ 7 มกราคม 2563 บริษัทพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล จำกัด ร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปคละขนาด จำนวน 546 ห่อ เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

read more
PIC GROUP CELEBRATES ITS 45H ANNIVERSARY

PATTAYA TRADER OCTOBER 2019

read more
official certificate for Sugar Hut Resort & Restaurant

Every year, Booking.com like to celebrate properties with an average score of 8.0 and above (for properties who have ten or more reviews online). We know these properties have offered great guest experiences, and our Guest Review Awards are a great way to showcase this achievement. Eligible partners receives an official certificate and a window sticker, as well as the possibility to share this success virtually on social media using a digital version. For more info, visit the Guest Review Awards section.

read more
Embassy Of The Republic Of Singapore Bangkok

Members from the Singapore Embassy in bangkok had a tour visit at Pattaya International Hospital on November 7,2017. Special visitors were Ms.Boonyarat Wattanawong, Mr. Lee Wee Siong, Mr.Kenneth KWA, Mr.Lim Ziguang Michael.

read more
Expats Club

Dr.Sunya Viravaidya had done a presentation on Bio Laser & Anti-Aging at the Holiday Inn with Pattaya City Expats Club on September 10, 2017. He was also interviewed by Ren Lexander.

read more