ROTAVIRUS VACCINE PACKAGE

ไวรัสโรต้า โรคอุจจาระร่วง วายร้ายใกล้ตัวเด็ก

 
ไวรัสโรต้า (Rotavirus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง ส่วนใหญ่เกิดในเด็กทารก และเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี
ปกป้องลูกน้อย "จากไวรัสโรต้า" ได้ด้วยการหยอดวัคซีนป้องกันโรค
ROTAVIRUS VACCINE PACKAGE
 
ในราคาเพียง 3,990.- บาท เท่านั้น