PNEUMOCOCCAL PACKAGE

PNEUMOCOCCAL PACKAGE 

แพคเกจวัคซีนปอดอักเสบ

ปอดอักเสบป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
กลุ่มเสี่ยงโรคปอดอักเสบ
- อายุ 65 ปีขึ้นไป
- ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ภาวะไตวาย ภาวะตับแข็ง
- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
- ผู้ติดเชื้อ HIV
- ผู้ป่วยโรคหอบหืด หรือ ปวดอุดกั้นเรื้อรัง
- ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือ ได้รับยากดภูมิ
- ผู้ป่วยไม่มีม้าม
ในราคาเพียง 7,500.- บาทเท่านั้น
ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว Include medical service.
*ราคานี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64